20 maart 2024

Eerste hulp bij echtscheiding en familierecht

Eerste hulp bij echtscheiding en familierecht

Het afgelopen jaar besloten bijna 20.000 getrouwde koppels een punt te zetten achter hun huwelijk. Een daling van 13% ten opzichte van de periode 2018-2021, zo blijkt uit de laatste gegevens van Statbel. Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die een scheiding heeft doorgemaakt. Toch zien veel scheidende koppels het juridische bos niet meer door de bomen. De hulp van een gespecialiseerde advocaat in het familierecht kan een wereld van verschil betekenen en een welgekomen ontzorging in deze emotioneel vaak zware tijden. 

Bij Advocom Advocaten & Bemiddelaars staat er een gespecialiseerd team van advocaten voor u klaar en dat heeft tal van voordelen. Zo krijgt u niet alleen de beste begeleiding van experts ter zake. U betaalt vaak ook minder, omdat ze deze complexe materie perfect beheersen en zich niet meer hoeven te verdiepen. Onze familierechtadvocaten, Oliver Vandenhoudt, Joey Garcia, Eline Verhelst en Marlies Sel gaan in elke situatie op zoek naar de beste oplossing. Er hoeft immers niet altijd een rechter aan te pas te komen. Als het toch tot een rechtszaak komt, dan begint alles met de eerste zitting voor de familierechtbank. Hoe zo’n inleidingszitting nu precies verloopt, is een vraag die wij bijna altijd krijgen.

Aanwezig of niet aanwezig?

Om te beginnen is het belangrijk om te weten dat zowel de eisende partij als de verwerende partij verplicht aanwezig moeten zijn op de inleidingszitting indien er naast de echtscheiding ook maatregelen voor de kinderen worden gevorderd. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het ouderlijk gezag, hoofdverblijf van de kinderen, secundair verblijf en het onderhoudsgeld, ook wel alimentatie genoemd. Over dat laatste punt bestaan er nogal wat misverstanden. Het bedrag van een alimentatie is afhankelijk van verschillende factoren zoals de verblijfsregeling, het inkomen of verdienvermogen van partijen, hun woonlasten,  de leeftijd van de kinderen en ga zo maar door. Er bestaat dus niet zoiets als een 'standaardbedrag'. De ene situatie is de andere niet. Een vergelijking maken is dus geen goed idee.  

Zo verloopt de inleidingszitting in Limburg

De inleidingszittingen in Limburg vinden plaats in de familierechtbanken van Hasselt en Tongeren. U krijgt een uitnodiging om samen met de andere partij aanwezig te zijn in de zittingszaal. De voorzitter van de familierechtbank geeft eerst een korte uitleg over alternatieve geschillenbeslechting, met de nadruk op gerechtelijke bemiddeling. 

Na deze toelichting overloopt een trajectkeuzebegeleider de verschillende opties met beide partijen. Tijdens onze eerste contacten is dit iets dat we altijd met u doornemen. We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van alle mogelijkheden en dat u zich niet blindstaart of beperkt in uw beslissing vanuit een bepaalde perceptie. In veel gevallen zijn we voorstander van de familiale bemiddeling en ook die optie nemen we vooraf uitgebreid onder de loep.

Vervolgens vraagt de rechter beide partijen welke vorm van geschillenbeslechting ze verkiezen, gerechtelijke familiale bemiddeling of een klassieke behandeling van de zaak door de familierechtbank. Het gebeurt soms dat de voorzitter de gerechtelijke familiale bemiddeling verplicht, ook al wil maar één van de 2 partijen bemiddelen. Komt er geen bemiddeling, dan stelt de voorzitter een nieuwe datum voor om de zaak ten gronde te behandelen in de rechtbank. 

Een gedragen oplossing boven gelijk halen

Bij Advocom Advocaten & Bemiddelaars zijn we ervan overtuigd dat een bemiddelde oplossing in de meeste gevallen de beste optie is. Waar koppels vroeger vaak in een vechtscheiding verwikkeld raakten, gaan mensen vandaag bij voorkeur op zoek naar een gedragen en onderhandelde oplossing. Geluk boven gelijk, zeg maar. Een tendens die wij vanuit onze ervaring enkel kunnen toejuichen. 

Het grote voordeel van bemiddeling is dat partijen zelf meester blijven van hun geschil en samen met de bemiddelaar zoeken naar een oplossing op maat, die rekening houdt met ieders belangen. Advocom Advocaten & Bemiddelaars heeft met Oliver Vandenhoudt een ervaren bemiddelaar in huis, die u hierin kan bijstaan. Helaas is bemiddeling niet altijd een optie. In dat geval beschikken we over alle kennis en kunde om uw zaak op de best mogelijke manier voor de familierechter te verdedigen. 

Klik hier voor meer info en contact.


Eerste hulp bij echtscheiding en familierecht

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x