Echtscheiding en familierecht

Soms gebeurt het ondenkbare en wordt men onverwacht geconfronteerd met een familiaal conflict, al dan niet i.v.m. de kinderen, een echtscheiding of noodzakelijke vereffening-verdeling van het huwelijksvermogen of een nalatenschap.

Binnen Advocom zal je advocaten gespecialiseerd in familierecht en familiaal vermogensrecht vinden die met je in dialoog zoeken naar de meest geschikte oplossing voor het gerezen conflict en de meest aangewezen strategie om tot die oplossing te komen.

Bemiddeling waar het kan

Bemiddeling wordt tegenwoordig actief gepromoot door de Familierechtbanken.

Advocom gelooft sterk in zulke bemiddelde oplossingen, of dat nu bij een erkend familiaal bemiddelaar gebeurt of in onderling overleg tussen partijen met bijstand van een raadsman.

Een bemiddelingsakkoord of minnelijke regeling heeft immers als groot voordeel dat partijen zelf invloed hebben op de oplossing die uiteindelijk zou worden gevonden, hetgeen voor gemoedsrust zorgt. Je houdt bij wijze van spreken de oplossing zelf in de hand !

Daarom zullen de mensen van Advocom in eerste instantie steeds met je in alle rust bespreken of en hoe een bemiddelde oplossing zal kunnen worden bereikt.

Wij luisteren daarbij naar al uw vragen en bezorgdheden en brengen hierna, indien nodig en/of wenselijk, partijen rond de tafel om op zoek te gaan naar een alomvattende minnelijke regeling waarin iedereen en U in het bijzonder zich zou kunnen vinden.

Werd er reeds een gerechtelijke familiale bemiddeling bevolen, dan begeleidt Advocom je uiteraard met kennis en kunde bij deze bemiddelingsvergaderingen.

Overigens biedt ons kantoor ook zelf tussenpartijdige familiebemiddeling aan, dit o.l.v. onze erkend familiaal bemiddelaar Oliver Vandenhoudt. 

Familierechtbank waar het moet

Indien een conflict niet in der minne kan worden opgelost, zetten we onze vakkennis ten volle in tijdens een juridische procedure voor de Familierechtbank. 

Daarbij streven we naar een juridische oplossing die de onderliggende relaties zoveel mogelijk intact houdt. 

Respectvol en sereen, zodat vechtscheidingen of destructieve geschillen over verblijfsregelingen, erfrecht of afstamming zo veel als mogelijk vermeden worden. Soms is dit spijtig genoeg echter onmogelijk en in dat geval zullen de mensen van Advocom u met al hun kennis bijstaan en u met het nodige vuur verdedigen.

Zoek je ondersteuning bij uw echtscheiding door een advocaat-bemiddelaar, neem dan contact op met Oliver Vandenhoudt:  

Advocaat familierecht, erfrecht en huwelijksvermogen?


Andere expertises:


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x