Tarieven en voorwaarden

IDENTIFICATIE

BV ADVOCOM, met maatschappelijke zetel in de Paalsesteenweg 133, 3583 Beringen, België (BTW/KBO BE 0818.978.225, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt)

Telefoonnummer: +32 (0)11/42.18.32
E-mail: info@advocom.be

De advocaten verbonden aan BV ADVOCOM hebben de titel van advocaat verkregen in België en zijn (minstens tevens) ingeschreven aan de Balie Limburg, die deel uitmaakt van de Orde van Vlaamse Balies. De reglementen die van toepassing zijn op het advocatenkantoor kunnen geraadpleegd worden op http://www.advocaat.be of http://www.balielimburg.be.

ERELONEN

Het ereloon is de vergoeding voor de juridische prestaties geleverd door de advocaat.

Het ereloon wordt berekend op basis van een voorafgaandelijk overeengekomen tarief en is afhankelijk van de aard en het belang van de zaak, de specialisatiegraad en ervaring van de behandelende advocaat en het al dan niet spoedeisend karakter. Voor grotere projecten kunnen eveneens dagtarieven afgesproken worden.

KOSTEN

Kosten zijn de werkelijke uitgaven die door het advocatenkantoor noodzakelijkerwijze werden gemaakt om het dossier te behandelen.

Administratieve kosten:

75€ voor de opening van een dossier (eenmalig per dossier)
14€ per pagina voor overeenkomsten, procedurestukken, briefwisseling en e-mail
0,6€ per kopie
Verplaatsingskosten: 0,7 € per km (inclusief parkeerkosten) vanaf Paalsesteenweg 131 Beringen (Paal)

Deze kosten kunnen afhankelijk van de aard van de zaak en de cliënt ook vervangen wordt door een forfait (berekend als een percentage van de erelonen).

Voorgeschoten kosten: gerechtskosten (deurwaarderskosten, griffie- en rolrechten, kosten opzoeking, kosten plaatsbezoek, ... ) en alle andere door het kantoor voorgeschoten kosten.

BTW

De erelonen en kosten zijn exclusief btw.

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERAAR

Het advocatenkantoor is voor daden in de hele wereld, voor activiteiten die het advocatenkantoor uitvoert vanuit haar in België gevestigd kantoor, verzekerd voor een bedrag van 2.500.000 EUR (per schadegeval) onder de polis beroepsaansprakelijkheid in eerste rang via de aansprakelijkheidsverzekering van de Orde van de Vlaamse Balies, polis LXX034899 bij Amlin Insurance SE, Koning Albert II laan 37, te 1030 Brussel als leidend verzekeraar, en de vennoten van het advocatenkantoor bijkomend voor een bedrag van 5.000.000 EUR (per verzekeringsjaar) in tweede rang via de aansprakelijkheidsverzekering, polis 99.551.935 bij AG Insurance NV, E. Jacqmainlaan 53 te 1000 Brussel. Het advocatenkantoor is niet verzekerd tegen de eisen die tegen het advocatenkantoor ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.

VOOR INFORMATIE OF BIJ KLACHTEN

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u mr. Luc Savelkoul bereiken:

  • via post op het adres: Paalsesteenweg 131, 3583 Beringen, België
  • via fax op het nummer: +32 (0)11/42.49.26
  • via e-mail op het adres: luc.savelkoul@advocom.be
  • of via telefoon op het nummer: +32 (0)11/42.18.32

U kan uw klacht ook indienen bij Ligeca, de ombudsdienst consumentengeschillen advocatuur:

  • via post op het adres: Staatsbladstraat 8, 1000 Brussel, België
  • via fax op het nummer: +32 (0)2/307.72.21
  • via e-mail op het adres: oca@ligeca.be

of u kan informatie inwinnen via telefoon op het nummer: +32 (0)2/307.72.20 (enkel op woensdag en vrijdag tussen 9 en 12 en 14 en 16 uur)

ALGEMENE VOORWAARDEN (incl. privacybeleid)

Bekijk hier onze algemene voorwaarden.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x