Ondernemingsrecht en contractenrecht

Een correct contract creëert niet alleen de juiste verwachtingen, maar vormt ook het fundament van uw handelstransacties. Door proactief advies in te winnen en alle afspraken met uw handelspartners correct en volledig neer te schrijven, komt uw bedrijf dagelijks voor minder problemen te staan.

Advocaat ondernemingsrecht en contractenrecht

Advocom begeleidt u in het ondernemingsrecht in de breedste zin van het woord, van precontractuele adviezen en onderhandelingen tot de redactie van nationale en internationale commerciële overeenkomsten. Overnames van ondernemingen, distributie, handelsagentuur, leningen, aannemingsovereenkomsten, huurovereenkomsten, dienstverleningsovereenkomsten, koop-verkoop, projectontwikkeling, … Onze expertise strekt zich uit over een breed spectrum aan contracten.

Juridische bijstand bij contractuele conflicten

Naast het verschaffen van precontractueel advies en een correcte redactie van overeenkomsten, staan onze advocaten u ook bij in het oplossen van contractuele conflicten in het ondernemingsrecht en contractenrecht. Om u een tijds- en kostenefficiënte oplossing te garanderen , starten we met een grondige analyse van de bemiddelingsmogelijkheden of buitengerechtelijke onderhandeling. Daarnaast behartigen we uw belangen tijdens het voeren van een gerechtelijke procedure.

Advocaat ondernemingsrecht en contractenrecht?


Andere expertises:


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x