Peter Vlietinck

Vennoot

Peter Vlietinck studeerde af in 2007 en startte zijn loopbaan binnen het internationaal kantoor Loyens & Loeff Brussel. Naast zijn opleiding rechten (KULAK, KUL en Université de Fribourg), heeft hij een mastère spécial en Gestion Fiscale (Solvay Business School) en een Des en droit économique (ULB) behaald. Peter is vennoot van Advocom.

Hij is gespecialiseerd in het vennootschapsrecht, M&A (fusies en overnames), de redactie en onderhandeling van commerciële contracten en het voeren van commerciële geschillen. Peter volgde in 2020 de opleiding bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.

Tot slot is Peter naast auteur van diverse juridische bijdragen en spreker op studiedagen, ook docent aan de balieschool Limburg en reeds geruime tijd assistent aan de KUL.

Publicaties:

  • P. Vlietinck, Handboek voor de advocaat-stagiair Burgerlijk Procesrecht, OVB i.s.m. Wolters-Kluwer, update 2016-2017 en 2017-2018.
  • P. Vlietinck, “Wie is eigenaar van de (parochie)kerk?” in Vastgoedrecht en de Kerk. Alternatieven voor de verkoop van religieuze gebouwen, Intersentia, Antwerpen, 2014.
  • P. Vlietinck en B. Allemeersch, De justitiehervorming - Een olifantendracht die zijn einde nadert?, RW 2013-14, afl. 9, 322 en http://www.rw.be/ (5 november 2013).
  • P. Vlietinck, De ontsluiting van juridisch Limburg, Openingsconferentie (Balie Hasselt), 27 september 2013.
  • P. Vlietinck, Actualia Gerechtelijk Recht – Over de nieuwe en aanstormende wetgeving, Centrum voor Beroepsvervolmaking van de Limburgse Advocaten (Balie Hasselt en Tongeren), 25 februari 2013.
  • G. Palmaers en P. Vlietinck, Aandeelhoudersovereenkomsten: een praktijkgerichte analyse (Gent), M&D Seminars (Gent), 25 februari 2011.
  • D-E Philippe en P. Vlietinck, “Belgium international professional associations: A helicopter view of the tax regime”, BNA International, Tax Planning International European Tax Service, Volume 12, Number 9 − September 2010.
  • P. Callens en P. Vlietinck, “Conventionele technieken van geschillenbeslechting - enkele inleidende beschouwingen” in Verslagboek Omgaan met Conflicten in Vennootschappen (VUB), Intersentia, 2009.
  • R. Nieuwdorp en G. Palmaers, “Squeeze-out en sell-out na de inwerkingtreding van de nieuwe overnamewetgeving”, T. Fin. R. 2008, afl. 2-3, 179-209.
  • G. Jakhian en P. Vlietinck, “E.U. Takeover Bid Directive, With Some Variations, Implemented”, World Securities Law Report (BNA INT.) 2008, afl. 14, 10-12.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x