Bemiddeling

Een bemiddelde oplossing is altijd beter dan een aanslepende gerechtelijke procedure. Een bemiddelaar creëert als neutraal persoon het kader voor een vertrouwelijk overleg, laat alle partijen aan het woord en probeert hen te begeleiden bij het uitwerken van een akkoord waar iedereen zich in kan vinden. Dit maakt dat deze partijen nadien gemakkelijker door één deur kunnen en hun communicatie blijven behouden, hetgeen (zowel in handels- als familiale relaties) steeds een win-win is voor partijen. Dit betekent dikwijls ook een enorme besparing van tijd, energie en geld.

Bemiddeling: in rechte lijn naar een minnelijke oplossing  

Bemiddeling is een methode waarbij partijen hun geschil in principe zelf oplossen, met de tussenkomst van een bemiddelaar. Deze onafhankelijke derde begeleidt de partijen op een vertrouwelijke manier naar een onderling akkoord. Een efficiënte en constructieve manier van conflictoplossing, waardoor onderliggende relaties zo goed mogelijk intact blijven.

Advocom, bemiddeling door een ervaren advocaat

Hoewel bemiddeling een toegankelijke manier is om geschillen op te lossen, vereist deze techniek de nodige vakkennis en ervaring. Daarom schakelt u best een expert in die onderhandelingstalent combineert met de juiste juridische opleiding en erkenning door de Federale Bemiddelingscommissie. De 3 erkende bemiddelaars van Advocom passen deze methode al jaren met succes toe, en dit zowel in de burgerlijke, commerciële en familiale context als bij complexe contractonderhandelingen. Zij worden overigens ook geregeld aangesteld door de rechtbanken of gevraagd door andere actoren van justitie om als bemiddelaar op te treden.

Advocaat voor bemiddeling?


Andere expertises:


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x