Advocaten

Vennoten

Luc Savelkoul 

Luc Savelkoul is sinds 1982 advocaat aan de Balie in Hasselt (nu Limburg) en was stafhouder van de Balie Hasselt van 2000 tot 2002. Hij is licentiaat in de rechten (KUL) en oprichter-vennoot van Advocom.

Luc is een generalist pur sang in een veelvoud van rechtstakken: van procedures voor het vredegerecht tot bijstand van cliënten in assisenprocedures. Hij heeft een bijzondere expertise in het burgerlijk recht zoals het erfrecht, familiaal vermogensrecht, zakenrecht en overeenkomsten. Ook in commerciële geschillen, slachtofferverdediging en problemen met de overheid, zoals vergunnings- problemen, staat Luc zijn cliënten bij.


Bert Vandenreyt

Bert Vandenreyt is advocaat en curator. Hij studeerde af aan de KUL in 1991 en vervolledigde zijn opleiding met een postuniversitaire opleiding fiscaliteit aan de Fiscale Hogeschool in Brussel en een opleiding als bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Hij is vennoot van Advocom.

Bert is vooral actief in het insolventierecht als curator en gerechtelijk mandataris. Daarnaast heeft hij een jarenlange ervaring in bouw- en aannemingsgeschillen.

Hij is naast zijn kernactiviteiten ook syndicus van de Stuurgroep Curatoren en lid van de Raad van de Orde van Advocaten van de Balie Limburg (penningmeester).


Joost Verheyen

Joost Verheyen is advocaat en erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Hij studeerde in 1994 met grote onderscheiding af aan de KUL. Hij is vennoot van Advocom.

Zijn expertise situeert zich in het spectrum van problemen die verband houden met contractueel en buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, het verzekeringsrecht dat betrekking heeft op verkeer, de medische wereld, bouw, arbeidsongevallen en de begroting van materiële en lichamelijke schade.


Lieven Bogaert

Lieven Bogaert is een ervaren advocaat. Naast zijn opleiding rechten (FNDP Namur, KUL, Universität Heidelberg), heeft hij aanvullende studies fiscaliteit gedaan (FHS Brussel) en een master in Business Administration (MBA – Uhasselt) behaald. Lieven volgde een opleiding als bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken en haalde een certificaat van Data Protection Officer bij het Data Protection Institute. Hij is vennoot van Advocom.

Al meer dan 25 jaar is hij gespecialiseerd in commerciële contracten en M&A (fusies en overnames), zowel aan de Balie als in de privésector (als consultant voor Arthur Andersen en Deloitte en als jurist bedrijfsfinanciering voor LRM).


Oliver Vandenhoudt

Oliver Vandenhoudt is advocaat en erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Hij studeerde in 1998 af aan de KUL en de Université Robert Schuman te Straatsburg. Hij is vennoot van Advocom.

Hij focust op ondernemingen, aanneming, familiale problemen en strafrecht. Problemen worden in eerste instantie onderhandelend opgelost. Indien dit niet lukt, wordt er op een snelle en doortastende wijze gezocht naar de beste oplossing. Oliver wordt regelmatig door de rechtbanken aangesteld als gerechtelijk bemiddelaar in familiezaken.


Ruben Bogaerts

Ruben Bogaerts is advocaat sinds 2003. Hij studeerde in 2002 met onderscheiding af als licentiaat in de rechten aan de KUL. Hij behaalde in 2003 een bijkomende licentie fiscaliteit (KUL) en in 2005 een master vennootschapsrecht (KUL en KUB). Hij is vennoot van Advocom.

Hij is vooral actief in het handels- en economisch recht, vennootschapsrecht en vastgoedrecht (huur, aanneming en zakenrecht).


Peter Vlietinck

Peter Vlietinck studeerde af in 2007 en startte zijn loopbaan binnen het internationaal kantoor Loyens & Loeff Brussel. Naast zijn opleiding rechten (KULAK, KUL en Université de Fribourg), heeft hij een mastère spécial en Gestion Fiscale (Solvay Business School) en een Des en droit économique (ULB) behaald. Peter is vennoot van Advocom.

Hij is gespecialiseerd in het vennootschapsrecht, M&A (fusies en overnames), de redactie en onderhandeling van commerciële contracten en het voeren van commerciële geschillen. Peter is tevens sinds 2020 erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.

Tot slot is Peter naast auteur van diverse juridische bijdragen en spreker op studiedagen, ook docent aan de balieschool Limburg en reeds geruime tijd assistent aan de KUL.


Partners

Ann Noé

Ann is advocaat en curator. Ze startte aan de balie in 2000, na studies in Antwerpen (UFSIA en UIA) en Leuven (KUL) en het doorlopen van een bijkomende licentie sociaal recht aan de VUB. Ann is partner van Advocom.

Haar expertise spitst zich binnen het kantoor voornamelijk toe op problemen rond het arbeidsrecht, de sociale zekerheid en faillissementen.


Isabel Gieraerts

Isabel Gieraerts is advocaat. Ze behaalde haar master in de rechten met onderscheiding (KUL en Universitat de Barcelona). Isabel is partner van Advocom.

Na een brede stageopleiding, waarbij ze  ervaring opdeed in de meest uiteenlopende dossiers, heeft zij gaandeweg een bijzondere expertise opgebouwd in het  bestuurs- en omgevingsrecht.

Isabel behandelt voornamelijk dossiers met betrekking tot overheden en besturen . Zij legt zich onder meer toe op geschillen inzake ruimtelijke ordening en milieu, onteigeningen, overheidsopdrachten en onderwijsbetwistingen. Isabel begeleidt daarnaast cliënten bij alle aspecten van vastgoed en bouwprojecten en behartigt ook landbouw- en pachtdossiers.


Jan Byvoet

Jan Byvoet is sinds 2008 advocaat. Hij studeerde af als licentiaat in de rechten (KUL) in 2007 en volgde een deel van zijn opleiding  aan de Université René Descartes te Parijs. Bijkomend behaalde hij een master na master in het fiscaal recht aan de KUL (2008) en voltooide hij een postuniversitaire opleiding curator-vereffenaar (2014). Jan is partner van Advocom.

Hij is voornamelijk actief in de domeinen van het handels- en economisch recht, het insolventierecht en het aannemings- en bouwrecht.

Naast advocaat is hij actief als lid van de Raad van Orde van Advocaten van de Balie Limburg.


Brecht Schildermans

Brecht Schildermans studeerde rechten aan de KUL waar hij afstudeerde in 2012. Sindsdien is hij advocaat aan de Balie Limburg. Bijkomend behaalde Brecht in 2016 met grote onderscheiding een master na master in het Vennootschapsrecht aan de KUL (campus Brussel) en volgde hij in 2018 de postuniversitaire opleiding curator-vereffenaar. Brecht is partner van Advocom.

Brecht behandelt vooral burgerrechtelijke (o.a. overeenkomsten en zakenrecht) en handels- en economisch-rechtelijke (gaande van incasso tot economisch strafrecht) dossiers. 

Sedert 2019 is Brecht als praktijkassistent verbonden aan de KUL (Instituut voor Gerechtelijk Recht).


Advocaten

Ilse Kerkhofs

Ilse Kerkhofs is sinds 2002 advocaat en curator aan de Balie Limburg.

Zij is deskundige in de algemene rechtspraktijk en bouwde in de loop der jaren ervaring op in diverse rechtsgebieden, met een bijzondere expertise op het gebied van insolventierecht en ondernemingen in moeilijkheden.

Sinds augustus 2011 wordt zij op regelmatige basis aangesteld als curator in faillissementen door de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren.


Joey Garcia

Joey Garcia is sinds 2004 advocaat aan de Balie Limburg.

Joey heeft meer dan 10 jaren ervaring in uiteenlopende dossiers. Hij specialiseerde zich in het algemeen burgerlijk recht en het familierecht en familiaal vermogensrecht in het bijzonder.


Thomas Van Boven

Thomas Van Boven is sinds 2018 advocaat aan de Balie Limburg. Hij behaalde zijn master in de rechten (KUL), met focus op strafrecht en economisch recht. Hij behaalde de master na master in het vennootschapsrecht te Brussel (2020).


Eline Verhelst

Eline Verhelst is sinds 2020 advocaat aan de balie in Limburg. Zij behaalde haar master in de Rechten (KULeuven), met focus op Strafrecht en Economisch Recht

Administratie

Kristine Specogna

Marie-Kristine neemt de dagelijkse administratie van Luc Savelkoul en Oliver Vandenhoudt voor haar rekening.


Fabrizia Caruso

Fabrizia verzorgt de dagelijkse administratie van Joost Verheyen.


Sylvie Aerts 

Sylvie neemt de dagelijkse administratie van Bert Vandenreyt waar.


Heidi Lammens

Heidi is onze zelfstandige boekhoudster en contactpersoon voor de financiële administratie.{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x