Aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht

Een ongeluk schuilt vaak in een klein hoekje. De gevolgen ervan kunnen aanleiding geven tot complexe juridische discussies, zowel over de aansprakelijkheid als over de schadevergoeding en verzekering.

Advocaat aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht

Een schadeclaim indienen of weerleggen vraagt om een beredeneerd plan van aanpak. Advocom heeft ruime ervaring en expertise in de meest diverse domeinen van het contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, van verkeers-, privé- en arbeidsongevallen tot de begroting van lichamelijke, materiële en immateriële schade. Ook voor vraagstukken omtrent professionele aansprakelijkheid en medisch recht, bouwrecht en verzekeringsrecht bent u bij Advocom zeker van een betrokken, oplossingsgerichte dossieropvolging. 

Schade toegebracht of opgelopen? Onze advocaten begeleiden en adviseren u zowel bij de onderhandeling en bemiddeling met het oog op het bereiken van een minnelijk akkoord, als in een gerechtelijke procedure voor de bevoegde hoven en rechtbanken.

Advocatenkantoor aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht?


Andere expertises:


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x