Familierecht en familiaal vermogensrecht

Families zijn dynamisch, zowel qua vermogen als samenlevingsvorm. Echtscheiding, vermogensplanning of erfeniskwestie? Een advocaat familierecht en familiaal vermogensrecht opent de dialoog en leidt u op een integere manier naar de beste, gefundeerde oplossing.

Adviseren, overleggen en bemiddelen

Elke familie is uniek. Advocom vertrekt vanuit uw bijzondere familiale situatie, vermogensstructuur en samenlevingsvorm, en houdt de balans tussen rationele beslissingen en emotionele consequenties. Onze advocaten begeleiden families proactief naar een wenselijke, werkbare oplossing, van huwelijksovereenkomsten, vereffeningen en verdelingen, erfrechtbedingen en testamentaire bepalingen tot de organisatie van het huwelijksvermogen. 

Een minnelijk akkoord creĆ«ert gemoedsrust op lange termijn. Daarom speelt Advocom in eerste instantie een herstellende en bemiddelende rol. Wij luisteren naar uw vraag, brengen alle partijen rond de tafel en gaan op zoek naar een alomvattende minnelijke schikking waarin iedereen zich kan vinden. 

Familierecht en familiaal vermogensrecht

Indien een conflict niet in der minne kan worden opgelost, zetten we onze vakkennis ten volle in tijdens een juridische procedure. Daarbij streven we naar een juridische oplossing die de onderliggende relaties zoveel mogelijk intact houdt. Respectvol en sereen, zodat vechtscheidingen of destructieve geschillen over erfrecht, afstamming of ouderproblemen zo veel mogelijk vermeden worden.    

Naast gespecialiseerd juridisch advies en bijstand in gerechtelijke procedures, biedt ons kantoor ook tussenpartijdige familiebemiddeling aan.

Advocaat echtscheiding, erfrecht en huwelijksvermogen?


Andere expertises:


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x